ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก สะมะพอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่11 ตำบลจออมบึง ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู
อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
สมพร  ประจวบวัน นักศึกษากศพช.รุ่น 11 หมู่ 1ภาคการศึกษา2553/2
ประวัติ
สมพร ประจวบวัน  ชื่อเล่น ติ๋ม
ที่อยู่ 91หมู่ที่7 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ติดต่อ ได้ที่ somporn310@gmail.com
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่11 ต.จอมบึง
คติประจำใจ ทำดีได้ดี
การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา
กำลังศึกษา การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น