ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก สะมะพอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่11 ตำบลจออมบึง ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

การสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน

วันนี้รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้การใช้เว็บบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น